S.S. İstanbul Metal-İş Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi

GENEL KURUL İPTALİ HAKKINDA

Yapı Kooperatifleri Olağan Ve Olağan üstü Genel Kurulları Hakkında

 19 Mart 2020

    Bilindiği üzere, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafındanCOVID-19 salgını “pandemik” bir salgın olarak ilan edilmiştir. Bu kapsamda Bakanlığımız görev ve yetki alanı içerisinde bulunan Yapı Kooperatifleri ve üst kuruluşlarının yapmak zorunda oldukları olağan ve olağanüstü genel kurullarının alınan risklerin bertaraf edilmesi ve ortaya çıkacak zararların  önüne geçilmesi amacıyla nisan ayı sonrasında yapılmak üzere 5442 sayılı Kanun hükümleri gereğince Valiliklerce tedbirler alınması Bakanlığımızca 17/03/2020 tarihinde talimatlandırılmıştır.

     Bu talimat gereğince alınacak tedbirler kapsamında Nisan ayı sonrasına kadar olan genel kurullara Müdürlüğümüzce Bakanlık temsilcisi görevlendirmesi yapılmayacak, yapılmış ise de iptal edilecektir. İlimiz dahilinde faaliyette bulunan Yapı Kooperatifleri ve bunların üst kuruluşlarının da buna göre hareket etmesi gerekmektedir.

      İlanen duyurulur.